სერვისის ტარიფები

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურებისათვის დაწესებული საფასურების კოდები

მართვის მოწმობა

 001
მართვის მოწმობის გაცემა  15
 002
ტრაქტორის მართვის მოწმობის გაცემა  15
 003
მართვის უფლების მისაღებად გამოცდაზე დაშვება  40
 004    საერთაშორისო ტიპის მართვის მოწმობის გაცემა  109
 052 მართვის მოწმობის გაცემის შესახებ ცნობის გაცემა  20
 I20 სატრანსპორტო საშუალების ან ტრაქტორის მართვის მოწმობის მისაღები გამოცდების ჩაბარების დღეს გაცემისათვის დაჩქარებული მომსახურების საფასურის განაკვეთი  50   
 I21 დაინტერესებული პირის მოთხოვნის შემთხვევაში მართვის მოწმობის საცხოვრებელ ადგილზე(მხოლოდ თვითმართველ ქალაქში) მიტანის საფასურის განაკვეთი  10
 043 დაკარგული მართვის მოწმობის აღდგენა  20
 058 მძღოლის მოწმობის მისაღებად, თეორიული გამოცდის დადებითი შეფასების მოქმედების ვადაში, პირის დამატებით გამოცდაზე ვადაზე ადრე დაშვება, მაგრამ არაუგვიანეს პრაქტიკულ გამოცდაზე უარყოფითი შეფასების მიღებიდან მეექვსე დღისა  30

 

საქართველოს შსს მომსახურების სააგენტო

 

განბაჟების კალკულატორი
გამოშვების წელი
ძრავის მოცულობა
სულ განბაჟება
ვალუტის კურსი/კონვერტორი
[X]
დოლარი
3.4363
ევრო
4.1115
რუბლი
4.4662
ლარი
1