თეორიული გამოცდა
სწორი პასუხი: 2
სწორი პასუხი: 2
სწორი პასუხი: 2
სწორი პასუხი: 2
სწორი პასუხი: 3
სწორი პასუხი: 3
სწორი პასუხი: 3
სწორი პასუხი: 2
სწორი პასუხი: 2
სწორი პასუხი: 3