თეორიული გამოცდა
სწორი პასუხი: 1
სწორი პასუხი: 1
სწორი პასუხი: 2
სწორი პასუხი: 2
სწორი პასუხი: 1
სწორი პასუხი: 2
სწორი პასუხი: 2
სწორი პასუხი: 2
სწორი პასუხი: 1
სწორი პასუხი: 2
123